જાન્યુઆરી ૫

૫ જાન્યુઆરી નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો પાચમો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન પણ પાચમો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૩૬૦ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓ

જન્મ

અવસાન

તહેવારો અને ઉજવણીઓ

બાહ્ય કડીઓ